Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze swoje funkcjonowanie rozpoczęło 08 września 2015 roku. Nasza działalność opiera się na podstawowych założeniach:

 1. Pobudzanie u odwiedzających aktywności i chęci poznawania zjawisk przyrodniczych poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów.
 2. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i wyciągania właściwych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, szczególnie  u dzieci i młodzieży.
 3. Kreowanie postaw propagujących znaczenie nauki.
 4. Tworzenie lokalnego środowiska nauko- i kulturotwórczego, opartego na kapitale wiedzy.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z Uniwersytetem Zielonogórskim, placówkami oświatowymi i naukowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami miejskimi.
 6. Integracja zespołu pracowników, kreujących działania Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tego zespołu.
 7. Rozwój Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego i planowanie kolejnych zadań inwestycyjnych.

Każdego dnia od otwarcia Centrum wcielamy w życie nasze założenia.

 1. We wrześniu 2015 r. dołączyliśmy do systemu karty „Zgrana Rodzina” oraz karty „ZGrani 50+”, które uprawniają ich okazicieli do otrzymania rabatów przy zakupie biletów do Centrum Przyrodniczego.
 2. 1.10.2015 odebraliśmy dyplom w konkursie urbanistycznym „Zielona Góra bez barier 2015” w kategorii „obiekt użyteczności publicznej”.
 3. 2.10.2015 w Centrum Przyrodniczym zainaugurowano „Akademię Młodego Biologa”, cykl spotkań popularyzujących naukę. W ramach zaplanowanych wykładów uczestnicy mają okazję poznać ciekawe problemy współczesnej nauki, z zakresu nauk przyrodniczych. Adresatem spotkań jest młodzież szkolna i akademicka oraz wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką.
 4. 8.10.2015 obiekty Centrum Nauki Keplera odwiedziła delegacja samorządowców oraz przedstawicieli placówek oświatowych wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, obejmującego gminy Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Samorządy te współpracują z Centrum w zakresie działalności edukacyjnej placówki.
 5. 15.10.2015 Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze odwiedzili przedstawiciele miasta partnerskiego Zielonej Góry, a zarazem partnerzy projektu „Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych” zadania „Utworzenie Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze”.
 6. 20.10.2015 odbyła się u nas konferencja naukowa pod hasłem „Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków”. Nawiązywała ona do jubileuszu 70-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
 7. 13.11.2015 w Centrum odbyła się Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
 8. 14.11.2015 odwiedziła nas 20. tysięczna klientka. Okazałą się nią Monika Adamczak z Międzyrzecza.
 9. 18.11.2015 inauguracja 2015 cyklu spotkań z podróżnikami pt. „Duże podróże za pieniądze nieduże” adresowanych do szerokiego grona odbiorców mających na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcenia do turystyki i poznawania ciekawych miejsc.
 10. 13.01.2016 inauguracja 2016 „Akademii Młodego Biologa”, cyklu spotkań popularyzujących naukę.
 11. 14.01.2016 w Centrum odbyło się seminarium pt. „Bioróżnorodność kopalń”. Gościem honorowym była p. Małgorzata Dąbrowska – koordynator polskiej edycji konkursu „Quarry Life Award”. Seminarium miało formę otwartą i kierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju.
 12. 15.01.2016 w ramach ogólnopolskiego wydarzenia o charakterze naukowym, w Centrum Przyrodniczym zorganizowano po raz pierwszy Noc Biologów. Przeprowadzono szereg ciekawych pokazów, wykładów oraz innych działań popularyzujących naukę, w których uczestniczyło kilkaset osób.
 13. 20.01.2016 inauguracja roku 2016 cyklu spotkań „Duże podróże za pieniądze nieduże” z podróżnikami.
 14. 30.01.2016 pracownicy Centrum przeprowadzali pokazy naukowe pt. „Przygoda z przyrodą” w Bibliotece Pana Kleksa w Zielonej Górze.
 15. 08.02.2016 gościliśmy uczestników wojewódzkiego finału Konkursu Astronomicznego „Odkryjmy tajemnice Wszechświata” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, przy naszej współpracy i współpracy Centrum Nauki Keplera–Planetarium Wenus.
 16. 10.02.2016 zainaugurowaliśmy pierwsze zajęcia dedykowane pt. Jak powstają chmury, w których uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej nr 10 w Zielonej Górze.
 17. 16-18.03.2016 delegacja Centrum Nauki Keplera, uczestniczyła w konferencji w Krakowie, na której spotkali się członkowie SPiN-u. SPiN to porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji. Miejscem konferencji było Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
 18. 02.04.2016  pracownicy Centrum Przyrodniczego wzięli udział w wydarzeniu plenerowym pt „Park pod gwiazdami”, podczas którego zaprezentowali nasze Centrum.
 19. 13.04.2016 pracownicy Centrum Przyrodniczego uczestniczyli w lustracji terenowej na terenie kopalni w Nowogrodzie Bobrzańskim, w ramach udziału, we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, w konkursie „The Quarry Life Award”. Temat projektu to „Measures to optimize the habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański”.
 20. 03.05.2016 uczestniliśmy w Festynie „160 metrów w górę” – Majówka ZOK organizowanym przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, podczas którego pracownicy Centrum Przyrodniczego przeprowadzali eksperymenty i pokazy.
 21. 07.05.2016 odbyło się Pierwsze Przyrodnicze Eksperymentatorium Edukacyjne Lubuskich Nauczycieli „Między zabawą a nauką”. Pracownicy Centrum przeprowadzili lekcje pokazowe.
 22. 10.06.2016 z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w parku Radia Zachód przy ul. Kukułczej w Zielonej Górze, odbył się Festyn Ekologiczny. Organizatorami byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz „Radio Zachód”. Park zapełnił się głównie młodymi uczestnikami festynu. Centrum Nauki Keplera zaprezentowało ciekawe eksperymenty fizyko-chemiczne wykonane przez Specjalistów CP.
 23. 11.06.2016 Grupa Inicjatywy Lokalnej Jędrzychów zaprosiła mieszkańców całego osiedla, by wspólnie zastanowić się, w jaki sposób zagospodarować zielony teren przy ul. Goździkowej. Na polanie odbył się piknik rodzinny. Centrum Nauki Keplera reprezentowali pracownicy CP.
 24. 12.06.2016 pracownicy prezentowali Centrum na stadionie przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze, w ramach Festiwalu Nauki, zorganizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski. Stanowisko doświadczalne Centrum Nauki Keplera cieszyło się dużym zainteresowaniem.
 25. 13.06.2016 w drugim dniu Festiwalu Nauki, Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszały gości do swoich siedzib. Przygotowano wykłady, pokazy i warsztaty. Centrum było obecne na Wydziale Nauk Biologicznych, prezentując pokaz „Zaczarowany świat chemii”.
 26. 14.06.2016 pracownicy Centrum zasadzili „firmowe” drzewo. Jest to sadzonka dębu szypułkowego, podarowana przez WFOŚiGW, podczas Festynu Ekologicznego.
 27. 25.06.2016 Centrum Nauki Keplera gościło na Święcie Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbywało się w Łęknicy i Bad Muskau, w Parku Mużakowskim, znajdującym się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. W specjalnych namiotach, na łące przed Nowym Zamkiem w Bad Muskau, w strefie SZTUKA i NAUKA, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju pokazy oraz eksperymenty z dziedziny chemii, fizyki i techniki.
 28. 23.07.2016 odbył się Pierwszy Piknik Centrum Nauki Keplera pod hasłem „Zdrowa Ziemia, Zdrowy Wszechświat, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przygotowano pięć stref tematycznych oraz strefę partnerów:
  Strefa Aero, w której można było z bliska zobaczyć prawdziwy szybowiec, fotele lotnicze czy kombinezony lotników. Dzieci zapraszane były do budowy modeli samolotów, którymi było można wystartować na pasie startowym.
  Strefa Kosmos, gdzie goście korzystali z możliwości obserwacji Słońca na żywo, dotykali prawdziwego meteorytu i przekonywali się, jak wygląda wnętrze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz odwiedzali  Mobilne Planetarium.
  Strefa Eksperyment wprowadzała uczestników w świat chemii i fizyki. Spektakularne doświadczenia i niesamowite eksperymenty przeprowadzane przez były przez edukatorów Centrum Nauki Keplera.
  Strefa Zdrowie i relaks pozwalała na poznanie zasad przygotowania zdrowego posiłek, posłuchanie rad specjalistów i na relaks na wygodnych leżakach.
  Strefa Wiedza i Idea przybliżyła ludzi, którzy zmienili Świat oraz przełomowe wydarzenia, które doprowadziły do wybitnych odkryć.
  Strefa Partnerów, w której znaleźli się przedstawiciele firm i instytucji wspierających nas w organizacji wydarzenia, m.in.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Elektrociepłownia ZG, SkokoLoko, Toyota Polska, Hertz Systems, Park Naukowo-Technologiczny, PWSZ z Sulechowa, PGNiG.
 29. 26.07.2016 w tym dniu odwiedził nas 60-tysięczny gość CP – Gabriel Mazurowski, uczeń 5 klasy SP w Skwierzynie.
 30. 08.09.2016 w tym dniu świętowaliśmy swoje pierwsze urodziny pod hasłem „Akustyczne urodziny dla całej rodziny”. Na parkingu przed budynkiem Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczego zorganizowaliśmy stanowiska w ramach ZAKŁADU wyoBraźni, gdzie odbywały się zajęcia warsztatowe dla każdego, między innymi doświadczenia akustyczne. Poza tym przypominaliśmy „gry zapomniane” – zabawy podwórkowe, przy prowadzeniu których pomagali nam animatorzy z fundacji dr Clown. Wspólnie z uczestnikami zabawy tworzyliśmy kartkę urodzinową dla CP oraz recyklingowy instrument. Całość imprezy uświetniła wystawa „Zaczarowany świat dzwonków” – kolekcja Mariana Łysakowskiego oraz koncert zespołu z gimnazjum w Drzonkowie. Imprezę uatrakcyjnił wielki tort urodzinowy.
  W ramach naszych urodzin odbyło się również Polsko-Niemieckie Seminarium „Walory przyrodnicze w transgranicznym obszarze Nysy Łużyckiej”. W seminarium udział wzięli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta w Zielonej Górze, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jeziorach Wysokich, Centrum Przyrodniczego w Goerlitz, Miasta Guben – Marketing und Tourismus Guben e.V., Miasta Forst – Ostdeutscher Rosengarten, Miasta Cottbus, Cottbus Service i Ogrodu Zoologicznego w Cottbus, Miasta Zittau – Tierpark Zittau, Urzędu Miasta w Łęknicy oraz Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Uczestniczyli w nim ponadto nasi sponsorzy, partnerzy oraz przyjaciele Centrum Nauki Keplera. Seminarium było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji swoich walorów przyrodniczych i turystycznych regionów przygranicznych Lubuskiego, Saksonii oraz Brandenburgii.
 31. 09.09.2016 w ramach odbywającego się w Centrum Przyrodniczym z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – Chill Fest  – Winobraniowej Strefy Młodych, odbyła  się zabawa z użyciem kolorowych proszków holi, rodem z Indii.
 32. 04.11.2016 w Górażdże odbyła się Gala Konkursu Quarry Life Award 2016 r. Zespół, w skład którego wchodzi Centrum Przyrodnicze, zajął II miejsce w Polsce. Zespół zrealizował projekt pt. „Działania optymalizujące warunki siedliskowe w Kopalni Surowców Mineralnych w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
 33. 10.11.2016 Centrum brało udział w międzynarodowym wydarzeniu SPiN DAY 2016. Impreza odbyła się pod hasłem „Zostań naukowcem!!!”. Specjaliści przygotowali wiele eksperymentów i pokazów naukowych.
 34. 16-17.11.2016 Forum Przemysłów Kreatywnych organizowane było przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundację Centrum Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud”, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Centrum Przyrodnicze. Spotkanie było poświęcone innowacjom i kreatywności w biznesie.
 35. 17.11.2016 pracownicy Centrum wraz z członkami fundacji dr Clowna wybrali się na Oddział Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu w Zielonej Górze. Szpitalna świetlica na parę godzin zamieniła się w laboratorium. Specjalistki Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze wykonywały różnego rodzaju doświadczenia i eksperymenty.
 36. 18.11.2016 w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego specjaliści z Centrum zaprezentowali efektowne pokazy i eksperymenty przy użyciu m.in. suchego lodu.
 37. 26.11.2016 podczas trwania sesji posterowej Międzynarodowej Konferencji „Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska” na Uniwersytecie Zielonogórskim, Centrum reprezentował mgr Robert Rektor. Tytuł posteru to „Geographic Information Systems in Biodiversity Conservation: Case study within the KSM Nowogród Bobrzański”.
 38. 09.12.2016 w Centrum Przyrodniczym odbyło się seminarium dotyczące projektu badań nad życiem motyli dziennych na terenie Parków Krajobrazowych naszego regionu. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i lepidopterolodzy – naukowcy zajmujący się badaniem owadów z rzędu motyli (Lepidoptera).
 39. 13.01.2017 Centrum Przyrodnicze, podobnie jak w ubiegłym roku, wzięło udział w Nocy Biologów. W ramach tej akcji odbyły się pokazy i eksperymenty związane z biologią. Zajmowaliśmy się ludzkim ciałem i zdrowiem, zagadnieniami fizycznymi i chemicznymi powiązanymi z biologią. Osoby o mocnych nerwach mogły bliżej poznać pająki. Przyglądaliśmy się DNA i jądru komórkowemu. Nauczyliśmy się też rozpoznawać gatunki drzew.
 40. 18.01.2017 inauguracja roku 2017 cyklu spotkań z podróżnikami „Duże podróże za pieniądze nieduże”.
 41. 25.01.2017 inauguracja 2017 „Akademii Młodego Biologa”, cyklu spotkań popularyzujących naukę.
 42. 31.01.-10.02.2017 Centrum Przyrodnicze zapraszało dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia ferii szkolnych. Przygotowaliśmy dla Państwa nasze najciekawsze i najpopularniejsze pokazy i eksperymenty.
 43. 12.02.2017 na zakończenie ferii, Centrum zaprosiło na „Przyrodniczy bal karnawałowy dla dzieci”. Na uczestników balu czekały liczne atrakcje: konkursy, zabawy, pląsy przy muzyce i oczywiście możliwość odwiedzenia sal ekspozycyjnych Centrum Przyrodniczego.