W kategorii Konkursy

christmas-tree-871289842083pfa

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkół podstawowych. Zadaniem konkursu jest przygotowanie ozdoby choinkowej nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia, wykonanej dowolną techniką. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę konkursową.
Do prac konkursowych załączony powinien być wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu, w którym podajemy m. in. imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktu.
Prace konkursowe należy złożyć osobiście do 10.12.2016 r., w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w weekendy od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum Przyrodniczego lub przesłać pocztą na adres:

CNK – Centrum Przyrodnicze
ul. Dąbrowskiego 14,
65-021 Zielona Góra.

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie Laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystości podsumowania konkursu w dniu 18 grudnia 2016 r. o godzinie 16.00, w siedzibie Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Informacje na temat konkursu: dr Agnieszka Żaba: a.zaba@centrumnaukikeplera.pl

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Recommended Posts
Skip to content