Baza Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze

CNK – Centrum Przyrodnicze jest instytucją zajmującą się tworzeniem i udostępnianiem interaktywnych urządzeń i eksponatów, umożliwiających zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeń lub obserwacji. Celem działania CP jest upowszechnianie krajowych i światowych osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi.

Na ekspozycję CP składają się:

  • stałe ekspozycje – sala stanowisk interaktywnych,
  • ekspozycje czasowe – sala wystaw czasowych,
  • laboratoria i pracownie planowane w dalszym etapie rozbudowy.

Sale ekspozycyjne zajmują powierzchnię około 1000 m2 na parterze budynku.

Na I piętrze docelowo będzie druga sala stanowisk interaktywnych oraz organizowane będą wystawy czasowe. seminaria, wykłady i odczyty w multimedialnej sali seminaryjnej. Wystawy czasowe służą przyciągnięciu do Centrum nowej części publiczności, a zarazem prezentacji tematyki zbyt szczegółowej lub specjalistycznej do pokazania w formie wystawy stałej.

W CP realizowane są liczne wydarzenia cykliczne, m.in. Akademia Młodego Biologa, Noc Biologów, spotkania z podróżnikami.

CNK-CP dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym:

  1. Wysokiej klasy rzutniki i komputery.
  2. Tablica multimedialna.
  3. Specjalistyczne oprogramowanie + sensory głębi Microsoft Kinect, Microsoft Kinect for Windows.
  4. Gogle Oculus Rift VR (gogle wirtualnej rzeczywistość).