W kategorii Bez kategorii

10 maja o godzinie 10:00, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), zaplanowaliśmy w naszym Centrum wydarzenie, które zgromadzi przyrodników propagujących bioróżnorodność terenów kopalnianych.

W tym roku obchody DOFE zbiegają się z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Centrum Przyrodnicze, które powstało dzięki projektowi unijnemu, będzie miejscem seminarium „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański”. Sprawdzimy co kryje nasza okolica. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Grupa Górażdże. Naszą współpracę nawiązaliśmy w 2015 r., kiedy to przystąpiliśmy do prestiżowego międzynarodowego konkursu przyrodniczego „Quarry Life Award” organizowanego przez koncern HeidelbergCement, do którego należy Grupa Górażdże. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat unikatowych walorów przyrodniczych kopalń surowców mineralnych oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności tych terenów. Zespół złożony z pracowników naszego Centrum oraz naukowców i studentów z Wydziału Nauk Biologicznych UZ, w ramach III edycji konkursu, przygotował projekt, który zajął 2. miejsce w Polsce. Kontynuacją naszych działań w kopalni Nowogród Bobrzański były prace rewitalizacyjne na terenach poeksploatacyjnych, opracowanie monografii „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański” oraz przygotowanie tablic tematycznych, które będą dopełnieniem tworzonej ścieżki dydaktycznej na terenach pokopalnianych. Ale o tym wszystkim już 10 maja. A zatem o 10.00 – seminarium, a ok. 12.00 wyjazd do kopalni Nowogród Bobrzański, gdzie otworzymy ścieżkę dydaktyczną i poznamy lokalną awifaunę na specjalnie przygotowanych zajęciach terenowych. Szczegółowy program wkrótce.
Obowiązuje rezerwacja e-mailowa: cp.rezerwacja@centrumnaukikeplera.pl
ZAPRASZAMY!

Recent Posts