W kategorii Konkurs fotograficzny, Konkursy

Przedłużają termin nadsyłania prac do 10.06.2020 r., więcej informacji tutaj.

banerek2

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego organizatorem jest Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze (CNK-CP). Tematem konkursu jest przedstawienie przyrody miast partnerskich, uczestniczących w polsko-niemieckim transgranicznym projekcie „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”.

Celem konkursu jest:

  1. promowanie walorów przyrodniczych obu miast, w szczególności zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego i ZOO w Cottbus,
  2. rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu i zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony,
  3. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników projektu w dziedzinie fotografii.

Do konkursu zapraszamy uczestników naszego projektu — polskich z Zielonej Góry oraz niemieckich z Cottbus i okolic (Senftenberg, Spremberg i Guben).

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I. Dzieci i młodzież oraz II. Osoby dorosłe. Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu, którym jest przyroda Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze i ZOO w Cottbus.

Uczestnicy konkursu wysyłają drogą elektroniczną prace i wypełniony formularz (1. załącznik regulaminu) na adres: cp.konkursy@gmail.com. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. W e-mailu należy podać tytuły przesłanych prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 marca 2020 r.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Najlepsze prace (druk wielkoformatowy) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Nauki Keplera — Centrum Przyrodniczym, podczas konferencji podsumowującej 1. rok trwania projektu w maju 2020 r. (planowany termin: 08.05.2020 r.). Zostaną również umieszczone w publikacjach promujących projekt, m.in. w kalendarzu na rok 2021.

Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi podczas wernisażu wystawy w dniu 08.05.2020 r.

Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczego http://centrumprzyrodnicze.pl w specjalnej zakładce i na stronie Facebooka projektu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: projektZG-CB@centrumnaukikeplera.pl

Podczas projektu z pewnością powstało i powstanie wiele pięknych zdjęć – czekamy na nie.

Prosimy zapoznać się z regulaminem.

ue
Recommended Posts