W kategorii Inne
projekt

Tytuł projektu: „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy z Miastem Cottbus, Miastem Zielona Góra/ZGM oraz Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.
Całkowita wartość projektu: 790.676,02 eur.
Wartość projektu dla części realizowanej przez Miasto Zielona Góra/ZGM: 250.233,64 eur.
Wartość projektu dla części realizowanej przez Zielonogórski Ośrodek Kultury: 62.604,14 eur.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 19 października 2018 r.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 wynosi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych kompetencji w zakresie ustawicznego kształcenia. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie wzgl. poszerzenie wspólnych ofert edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego w ZOO w Cottbus i w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze. Oferty dotyczyć będą zwierząt i roślin obu placówek, będą przekazywały wiedzę przyrodniczą z zakresu zoologii i botaniki i będą służyły kształceniu ekologicznemu.

W ramach projektu na terenie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze powstanie budynek dydaktyczny. Budynek będzie służył do celów edukacji przyrodniczej. Planuje się organizację 42 lekcji botaniki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Niemiec. Zorganizowane zostaną również 2 konferencje przyrodnicze. Dla dzieci z terenu Miasta Zielona Góra zorganizowane zostaną lekcje z zakresu zoologii na terenie ZOO w Cottbus.
Projekt zostanie uzupełniony polsko-niemiecką kampanią promocyjną.

redukowa-bariery-europejski-fundusz-baner

Opracował: Wydział Funduszy Europejskich

Recent Posts