W kategorii Spotkania Przyrodników
maki-i-kkole-spotkanie-przyrodnizkw-baner-03-03

Spotkanie inauguruje cykl zatytułowany Spotkania Przyrodników odbędzie się 27 października o godzinie 16:00.
Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych przyrodą. Będziemy prezentować zagadnienia istotne z punktu widzenia poznawczego, wpisujące się we współczesną problematykę nauk przyrodniczych.
Na początek przedstawiamy problem znikania z naszego krajobrazu gatunków roślin zagrożonych wyginięciem zaliczanych do chwastów, które od dawna były zwalczane ze względu na swoją konkurencyjność w stosunku do roślin uprawnych. Aktualnie do zagrożonych należy około 100 gatunków chwastów, które pełnią ważną funkcję w środowisku naturalnym, a ponadto cieszą nas bogactwem form i barw. Czy faktycznie w przyszłości, spacerując łąkami i polami, możemy nie spotkać maków, chabrów i innych gatunków, nieodłącznie związanych z naszym krajobrazem?
Autorką prelekcji jest dr hab. Halina Ratyńska – profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest Lubuszanką. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Botaniki Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do dzisiaj wiele wiąże ją z winnym grodem. Naukowe zainteresowania autorki obejmują szeroko pojętą geobotanikę: florę, zbiorowiska roślinne i ekologię krajobrazu.

Recent Posts