W kategorii Akademia Młodego Biologa

Zapraszamy, 24 marca o godz. 16:00, na spotkanie miłośników przyrody, którzy w czynny sposób chcą chronić środowisko przyrodnicze. Zaplanowane spotkanie poświęcimy ochronie płazów. Temat ten przybliżą nam specjaliści z Centrum Przyrodniczego – dr Magdalena Wieczorek i mgr Robert Rektor oraz doktorant z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego – mgr Michał Szkudlarek.
Płazy są najmniej liczną i najbardziej zagrożoną w Polsce grupą kręgowców, a jednocześnie niezmiernie ważną dla zachowania równowagi biologicznej. Dlatego wszystkie gatunki polskich płazów objęte są ochroną. Ich egzystencja, zależy od obecności zbiorników wodnych, gdyż są to zwierzęta ziemnowodne. Oczka wodne, gdy się im przyjrzymy, tętnią życiem, stanowiąc poidło, miejsce rozrodu, żerowania czy schronienia owadów, mięczaków, skorupiaków, płazów,
gadów, ptaków, ssaków i innych żywych organizmów. Utworzenie ogrodowego oczka niesie za sobą korzyści takie jak walory estetyczne, wartość edukacyjną, a w przypadku zagrożonych wyginięciem gatunków płazów – stworzenie siedliska dającego szansę na przeżycie. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zmniejszanie się liczebności płazów jest niszczenie ich siedlisk przez człowieka, dlatego warto podjąć działania w zakresie czynnej ochrony tej grupy zwierząt. Podczas spotkania przedstawimy krótko charakterystykę płazów występujących w Polsce oraz w przystępny sposób przekażemy informacje o budowie i pielęgnacji oczek wodnych – miejsca przyjaznego płazom.
Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.

Recent Posts
Skip to content