Do XIX wieku teren, na którym znajduje się obecnie Centrum Przyrodnicze, położony był poza murami miejskimi, przy drogach prowadzących z Zielonej Góry (Grünberg in Schlesien) przez Przylep (Schertendorf) do Czerwieńska (Rothenburg am Oder) oraz do Łężycy (Lansitz) i użytkowany był rolniczo.

W latach 60. XIX w., w czasach rewolucji przemysłowej, przy ówczesnej Schertendorferstrasse Nr 7, powstała mała fabryka sukna Reinholda Sandera.

W 1875 r. fabrykę Sandera przekształcono na filię nowosolskich zakładów tekstylnych, należących do rodziny Gruschwitz. Kolejne lata to modernizacja i rozbudowa fabryki. W 1926 r. fabryka zatrudniała już 450 osób i produkowała nici lniane, przędzę konopną, nici konopne oraz powrozy.

W czasach II wojny światowej profil produkcji uległ zmianie z włókienniczej na zbrojeniową. Zakłady pod nową nazwą OPTA–RADIO, przeniesione w 1942 roku z Berlina, wytwarzały na potrzeby wojska i marynarki wojennej, sprzęt radiotechniczny.

Zabudowania fabryczne przetrwały okres wojny. Do 1959 r. były to magazyny różnych centrali handlowych. W 1959 r. Lumel, jeden z największych zielonogórskich zakładów przemysłowych, zajął obiekty przy ul. Dąbrowskiego. Powstał drugi Zakład Lumelu – Zakład B, w którym ulokowano odlewnię i bakieliciarnię. Przez okres 50 lat w tym miejscu działały: wydział mechaniczny, wydział odlewni ciśnieniowej, galwanizernia, dział głównego mechanika, dział gospodarki narzędziowej, dział zaopatrzenia i sprzedaży.

W 2009 r. budynki Zakładu B stały się własnością miasta Zielona Góra. Zabytkowa fabryka wymagała rewitalizacji. Samorząd opracował koncepcję adaptacji budynków na cele związane z działalnością edukacyjną i naukową.

W dniu 26.10.2012 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
zaakceptowano przygotowaną koncepcję rewitalizacji budynku
i utworzenia Centrum Przyrodniczego.

Pod koniec 2013 r. rozpoczęto realizację budowy Centrum Przyrodniczego, w ramach projektu „Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Partnerem wiodącym był Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a partnerami projektu było: Miasto Zittau, Zwierzyniec w Zittau oraz Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski.

8 września 2015 r. Centrum Przyrodnicze rozpoczyna swoją działalność, tworząc wspólnie z Planetarium Wenus, Centrum Nauki Keplera.

logo-kepler

Centrum Nauki Keplera obejmuje Planetarium Wenus i Centrum Przyrodnicze.
Centrum podlega pod Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Skip to content