Dostępność Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego jest dla nas bardzo ważna.

Staramy się dbać o dostępność we wszystkich działaniach Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego.

Plan naszych działań uwzględnia obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

  • zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062),
  • zapisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019.848).

CNK Centrum Przyrodnicze jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  Na parkingach przed (2 miejsca)
i za (2 miejsca) budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność CNK Centrum Przyrodniczego dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednie wymiary,
  • otwierane są z obu stron, a klamki oraz dźwignie są usytuowane na odpowiedniej wysokości,
  • uwzględniają poziom i zasięg wzroku oraz zakres ruchu rąk,
  • w całym budynku CNK Centrum Przyrodniczego nie ma progów,
  • w miejscach koniecznych znajdują się podjazdy.

Posiadamy windę o odpowiedniej szerokości, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, również poruszających się na wózkach. Dzięki temu cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

W windzie podawane są komunikaty głosowe oraz dostępne są nadruki alfabetem Braille’a na przyciskach.

Przy kasie oraz informacji obok wejścia znajduje się dodatkowo obniżona lada dla gości poruszających się na wózkach. Prawie wszystkie stanowiska i ekspozycje są ustawione na wysokości wzroku osób poruszających się na wózkach.

Posiadamy toalety (na parterze i pierwszym piętrze) dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio oznakowanych i przystosowanych, z ułatwionym dostępem.

Nagrody

Centrum Nauki Keplera zostało laureatem ósmej edycji konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier” na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego typu niepełnosprawnością, w kategorii „obiekt i przestrzeń publiczna”. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Zielona Góra a współorganizatorem Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Skip to content