zoom-promocyjne-do-filmu-i-nie-tylko-

Zapraszamy serdecznie na nową wystawę „ZOOM”. Dwa poziomy sal interaktywnych są wyposażone w 87 stanowisk, które pozwalają na realizację wybranych zagadnień z biologii (w tym biologii człowieka), fizyki i geografii, w oparciu o przeprowadzone eksperymenty. Stanowiska umożliwiają samodzielne wykonanie eksperymentu przez gościa naszego Centrum, a przygotowane tablice z opisami są uzupełnieniem prezentowanych treści. Stanowiska interaktywne to miejsce, w którym odwiedzający uzyskuje możliwość obcowania z zagadnieniami naukowymi przez samodzielne przeprowadzenie przygotowanego doświadczenia. Gość Centrum uruchamia urządzenia na poszczególnych stanowiskach interaktywnych, obserwuje ich działanie, wchodzi z nimi w interakcję i w konsekwencji wzbogaca zakres swych doświadczeń, uzyskuje wiedzę w sposób niewerbalny.

Każde z 87 stanowisk inspiruje, pobudza umysł zwiedzającego, wywołuje skojarzenia, skłania zwiedzającego do stawiania pytań i do szukania na nie odpowiedzi, dodatkowo wymaga od użytkownika aktywności – wykonania określonej czynności fizycznej, połączonej z wysiłkiem intelektualnym. Przygotowane urządzenia są tak skonstruowane, by odwiedzający mógł korzystać z nich samodzielnie bez wcześniejszego przygotowania. Pomagają w tym instrukcje mające pomocniczy charakter.

Wybrane stanowiska:

Bateria z dłoni

Jest to stanowisko, którego elementami są płytki z różnych metali, połączone ścieżkami w taki sposób, że możliwe jest wybranie dwóch dowolnych płytek i stworzenie baterii z dłoni. Bateria wytworzona z różnicy potencjałów wytworzonych na półogniwach galwanicznych na styku skóry ludzkich rąk i metalicznej elektrody wybranego rodzaju, generuje prąd, a jego wartość jest mierzona przy pomocy galwanometru. Doświadczenie pozwoli określić, które metale spośród dostępnych materiałów będą katodą, a które anodą w układzie „ludzkiego ogniwa galwanicznego”.

Lepkość cieczy

Stanowisko wyposażone jest w trzy cylindry zawierające ciecze o różnej lepkości. Przy pomocy pompek do ich środka wtłaczane jest powietrze, a wykonujący eksperyment obserwuje różnice w prędkości wypływania pęcherzyków, wynikające z różnych lepkości tych cieczy.

Kula plazmowa

Stanowisko umożliwia obserwację sznurów plazmowych w kuli. Dłoń przyłożona do powierzchni kuli sprawia, że sznury plazmowe zagęszczają się w tym miejscu. Ponieważ jesteśmy lepszym przewodnikiem prądu niż otaczające powietrze, ułatwiamy ładunkom elektrycznym wędrówkę w kierunku niskiego potencjału, tj. przez nasze ciało do ziemi. Różnica potencjałów pomiędzy centralną elektrodą i dłonią jest dużo większa niż między centralną elektrodą a jakimkolwiek innym punktem na powierzchni kuli. Zagęszczenie sznurów plazmowych ma miejsce w punkcie przyłożenia dłoni, gdyż pole elektryczne ma tam większe natężenie, co w konsekwencji powoduje większą jonizację.

Przeglądarka rentgenowska

Na ekranie przeglądarki widać zdjęcia wykonane z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (RTG). Promieniowanie rentgenowskie pozwala na obrazowanie wewnętrznej struktury obiektów. Zdjęcia RTG umożliwiają lekarzom diagnozowanie m. in. złamań kości i chorób płuc. Dają też możliwość nieinwazyjnego oglądania wnętrza żywych organizmów.

Test słuchu

Przygotowane stanowisko pozwala na porównanie zakresu dźwięków słyszanych przez różne osoby w zakresie od 16 Hz do 20000 Hz.

Bądź jak lekarz

Stanowisko umożliwi osłuchanie klatki piersiowej człowieka, podobnie jak to robi lekarz. Badanie pozwoli na stwierdzenie obecności fizjologicznych zjawisk osłuchowych (pierwszy i drugi ton serca, szmery płuc i tchawicy).

Modele 3D

Stanowisko pozwala na stworzenie obrazu 3D, poprzez odciśnięcie ciała lub dowolnego przedmiotu na ścianie ze szpilkami.

Model oka

W szklanej gablocie umieszczony jest model ludzkiego oka wraz z soczewką. Dzięki temu można zobaczyć jak powstaje obraz wewnątrz oka. Promienie światła, które przechodzą przez tabliczkę z literką Y i soczewkę oka tworzą obraz na siatkówce. Stanowisko umożliwia zmianę kształtu soczewki oka, a zmiany te wpływają na ostrość otrzymanego obrazu.

Obserwacje mikroskopowe

Stanowisko umożliwia obserwację mikroskopową budowy organizmów żywych. Obraz uzyskany pod mikroskopem jest wyświetlany na ekranie monitora.

Działo powietrzne

Stanowisko pozwala na obserwację „kuli powietrza” wystrzelonej z działa w kierunku specjalnej tarczy. Pod wpływem wystrzelonego powietrza listki tarczy poruszają się i odwzorowują kształt „kuli”.

Elastyczność kręgosłupa

Stanowisko pozwala na określenie zmiany kształtu wygięcia naszego kręgosłupa w sytuacji zmiany pozycji ciała osoby siedzącej na specjalnym siedzisku. Widać, że nieprawidłowa postawa ciała wpływa niekorzystnie na stan kręgosłupa.

Energia Wiatru

Stanowisko demonstruje sposób wykorzystania energii wiatrowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich turbin, energia wiatru pozwala na wytworzenie energii elektrycznej. Turbina wiatrowa to urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia obrotów przenoszona jest przez przekładnię do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Turbina wiatrowa stanowi zasadniczy element elektrowni wiatrowej. Energia wiatru jest jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Szacuje się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru, a produkcja energii elektrycznej z wiatru może osiągnąć nawet 17 proc. bilansu energetycznego kraju.

Zwiedzanie

Do dyspozycji odwiedzających Centrum Przyrodnicze są merytorycznie przygotowani specjaliści – etatowi pracownicy CNK-CP. Tłumaczą i demonstrują działanie poszczególnych stanowisk.

Skip to content